Nacidos en Nizhniy Novgorod (ciudad), Nizhniy Novgorod (oblast), Rusia

Fallecidos en Nizhniy Novgorod (ciudad), Nizhniy Novgorod (oblast), Rusia

, N , N